İncil’in değiştirildiğini öne süren iddiaları sağlam mı?

Özelikle müslüman ülkelerinde İncil’in değiştirildiği iddiaları çok yaygındır. Bu nedenle müslümanlar hiç şüphe olmadan İncil’in değiştirildiğine inanıyorlar.

Müslümanlar Allah’ın indirdiği bütün kitaplara inandıkları için İncil’in değiştirilip değiştirilmediğine çok dikkatli karar vermelidirler. Çünkü onlar için İncil Allah’ın sözüdür. Kaynak olmadan iftira atmak çok büyük günahtır.

 

Ama ilginç olan şu ki İncil’in değiştirildiğini öne süren bu iddialarının ne zaman başlamış olduğunu bilen de yok. Kaynakları göstererek nasıl değiştirildiğini anlatan da yoktur. Hatta İncil’in değiştirildiğini iddia edenler arasında da çelişki olduğunu görüyoruz.

Birisi Nikea Konsili’nde şimdiki dört İncil’in seçilip değiştirildiğini, birisi Pavlus diyen İsa’nın havarisi tarafından değiştirildiğini, birisi zaman içerisinde çevirirken değiştirildiğini iddia ediyor.

Gördüğünüz gibi iddia edenler arasında da çelişki olduğu halde nasıl olurur ki bu iddiasının sağlam olduğunu öne sürebirir.

 

Ama yine de en yaygın olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anlatılan iddiasının ne kadar sağlam olduğuna bakalım.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde bu konu hakkında aşağıda şu şekilde bilgi veriyor.

“Şüphesiz İncil Allah tarafından indirilmiştir. Bu bakımdan, Allah’tan Hz. Îsâ’ya indirildiği şekliyle ona inanmak imanın gereklerindendir. Fakat günümüzde İncil’in bu orijinal metni elde yoktur. Bu gün İncil adı altında mevcut olan kitap, insanlar tarafından müdahaleye mâruz kalmış ve bozulmuştur.”

“Havariler, vaazlarında ve göndermiş oldukları mektuplarda, Hz. Îsâ’nın hayatını ve sözlerini nakletmişlerdir. Hz. Îsâ’nın öğretilerini yazan pek çok risale yazılmıştır. Miladî 325 yılında toplanan İznik Konsülü’nün kararıyla incelemeye tabi tutulan bu risalelerden, yeni ahdi (Ahd-i Cedîd) oluşturan dört kitap seçilmiştir. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Bu İncillere çeşitli din, kültür ve felsefelerden pek çok şey girmiştir. Bununla birlikte, bu İncillerde Hz. Îsâ’nın öğütleri, güzel sözleri ve prensipleri de bulunmaktadır.”

 

Buna göre günümüzdeki İncil İznik Konsili’nde dört İncil seçilip değiştirildiğini anlatıyor. O zaman İznik Konsili hakkında tarihsel kanıtlar var mı? İznik Konsili hakkındaki tarihsel kanıtları internetdeki Vikipedi’de kolayca bulabilirsiniz.

Ama ne yazık ki Vikipedi’de olsun tarih kanıtlarda olsun Diyanet İşleri Başkanlığı’nın anlattıklarının doğru olmadığını anlatıyor. Vikipedi İznik Konsili’nde bir kaç konu tartışıldığını anlatıyor bu konularında en önemli olan konu İsa Mesih’in Tanrı olup olmadığı konusuydu.

İznik Konsili’nde seçilmiş olan İznik Yemini’nde bu ana konu hakkında iyice anlatıyor.

Bunun dışında dört İncil’in seçildiği konu hakkında hiç kayıt yoktur.

 

Tarihsel kanıtlar bile tam ters anlattığı halde neden Tanrı’nın söz olan İncil’in değiştirildiğini devam iddia ediyorlar?

Bunun nedenini de Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde bulabiliriz.

 

“Günümüzde İncil’de yer alan bilgiler hakkında bir Müslüman’ın takınması gereken tavır şu şekilde ifade edilebilir: Eğer bu bilgiler, Kur’an ve sahih hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul; değilse ise reddedilir. Ayet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ve İslâm’ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Peygamber (s.a.s.)’in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir: “Ehl-i Kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). ‘Biz Allah’a ve bize indirilenlere iman ettik’ deyin.” (Buhârî, Tefsîr, 13)”

 

Yani şimdiki İncil ve Kuran arasında çelişkiler olduğu için Kuran’la uyuşmayan İncil’in kısımlarını reddetmek zorunda kaldılar.

Baktığımız gibi İncil’in değiştirildiğini öne süren iddialarının kanıt olmayan iftira olduğu ve sadece kulaktan dolma bilgiler olduğu için sağlam değildir.

 

Siz de artık karar vermelisiniz. Ya şimdiki İncil’in değişmediğine inanacaksınız ya da kanıt olmadan devamlı İncil’in değiştirildiğini iddia ederek Tanrı’nın sözüne iftira atacaksınız.

Bu sizin kararınızdır.

 

Ekleri.

1. İznik Konsili Yemini

iznik-Konsili-150x150Görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, tek yüce Baba Tanrı’ya inanırım.

 

Ve Tanrı’nın biricik Oğlu, tüm evrenden önce var olan, yaratılmamış, fakat Tanrı’yla aynı öze sahip olan, Kutsal Ruh’un aracılığıyla Bakire Meryem’den doğarak beden alıp, hepimizin kurtuluşunu sağlayan, insan olan ve Pontus Pilatus’un emriyle çarmıha gerilmiş ve acı çekmiş olan ve gömüldükten üç gün sonra dirilmiş olan ve Kutsal Yazılar’a göre göğe alınmış olan ve Baba’nın sağında oturmakta olan ve yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere tekrar görkemle gelecek olan ve egemenliği sonsuza dek sürecek olan Rab İsa Mesih’e inanırım.

 

Ve Rab ve yaşam kaynağı olan, Baba’dan çıkmış olan, Kendisi’ne Babayla ve Oğulla beraber tapınılmakta olan ve Baba ve Oğulla yüceltilen, peygamberler ve elçilerin İnanlılar Topluluğu aracılığıyla açıklamış oldukları Kutsal Ruh’a inanırım. Günahların affı için tek vaftiz olduğunu, ölülerin dirileceğini ve dünyanın sonunun geleceğini beyan ederim. Amin.

 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesindeki metinlerin asılları

T.C

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı:B.02.1.DİB.0.10.02        1/12/2012

Konu: İlgili Soru

 

Soru Metni ve Cevabı

Soru :

İncil (Yeni Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap :

“Yeni Ahit” Kitab-ı Mukaddes’in Hıristiyanlara ait olan kısmının adıdır. İncil, Hz. Îsâ’ya verilen ilâhî ve Kutsal Kitâbın Kur’an-ı Kerim’deki ismidir. İncil kelimesi; iyi haber ve müjde anlamına gelir. Latinceye: “Evangelium” olarak geçmiştir. Hristiyan dünyasında genel kabul gören; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinden başka; Barnaba İncili ve Saint Thomas İncili de meşhur İncil metinleridir.

 

Havariler, vaazlarında ve göndermiş oldukları mektuplarda, Hz. Îsâ’nın hayatını ve sözlerini nakletmişlerdir. Hz. Îsâ’nın öğretilerini yazan pek çok risale yazılmıştır. Miladî 325 yılında toplanan İznik Konsülü’nün kararıyla incelemeye tabi tutulan bu risalelerden, yeni ahdi (Ahd-i Cedîd) oluşturan dört kitap seçilmiştir. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Bu İncillere çeşitli din, kültür ve felsefelerden pek çok şey girmiştir. Bununla birlikte, bu İncillerde Hz. Îsâ’nın öğütleri, güzel sözleri ve prensipleri de bulunmaktadır.

 

T.C

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı:B.02.1.DİB.0.10.02        1/12/2012

Konu: İlgili Soru

Soru Metni ve Cevabı

Soru :

İncil’e nasıl iman ederiz?

Cevap :

Kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelen İncil, Hz. Îsâ aracılığıyla insanlara indirilen kutsal kitabın adıdır. İncil, İsrailoğulları’na daha önce gönderilen Tevrat’ı tasdik eden bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim’de: “O Peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu Îsâ’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Mâide, 5/46) buyrulmaktadır. Bu ayette de belirtildiği gibi İncil Tevrat’ı tasdik edicidir.

 

Şüphesiz İncil Allah tarafından indirilmiştir. Bu bakımdan, Allah’tan Hz. Îsâ’ya indirildiği şekliyle ona inanmak imanın gereklerindendir. Fakat günümüzde İncil’in bu orijinal metni elde yoktur. Bu gün İncil adı altında mevcut olan kitap, insanlar tarafından müdahaleye mâruz kalmış ve bozulmuştur. Günümüzde İncil’de yer alan bilgiler hakkında bir Müslüman’ın takınması gereken tavır şu şekilde ifade edilebilir: Eğer bu bilgiler, Kur’an ve sahih hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul; değilse ise reddedilir. Ayet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ve İslâm’ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Peygamber (s.a.s.)’in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir: “Ehl-i Kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). ‘Biz Allah’a ve bize indirilenlere iman ettik’ deyin.” (Buhârî, Tefsîr, 13)

 


Referanslar

1. http://kurul.diyanet.gov.tr/sorusor/sorusor.aspx

2. http://www.hristiyan.net/temeller/iznik.htm

3. http://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_Konsil_(%C4%B0znik_Konsili)

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.