Hıristiyanlık nedir?

Hristiyanlık-nedir-150x1501. TANRI

Tek Tanrı’ya inanırız, Göklerin ve yerin, her şeyin yaratıcısı; var olan, var olmuş ve var olacak olan; başlangıç ve son O’dur. Tanrı ruhtur, sonsuzdur , değişmez. Adil ve doğrudur.

Sevgi, lütuf ve merhamet, her şeye gücü yeter, kutsaldır. Sonsuzluktan beri ve sonsuza dek, tek ve aynı Tanrı üç benlikte bulunmaktadır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu üç benlik Tanrı’nın tekliği içinde öz, varlık ve yetki açısından aynı, işlev açısından değişik, birbirlerine eşit ve birbirleriyle uyumlu olarak bulunmaktadır.

Bütün inanlıların Babası’dır. Kaybolmuş ve günaha kapılmış çocuklarına duyduğu sevgi ve merhamet nedeniyle karşılıksız olarak Oğlu İsa Mesih’i göndermiştir. Böylece onları kurtarmış ve insanlıkla Kendisini barıştırmıştır. Duaları işitir ve yanıtlar.

2.  KUTSAL KİTAP

66 bölümden oluşan Kutsal Kitap’ın yaşayan Tanrı’nın sözü olduğuna inanırız. Kutsal Kitap her zaman kalıcıdır, güvenilirdir ve değiştirilemez. Kutsal Ruh tarafından esinlenen Kutsal Kitap bütün insanların yaşamları için en yetkili unsurdur ve onların yaşamlarını aydınlatır.

3. İNSANIN GÜNAHLILIĞI

İnsanın Tanrı benzeyişinde yaratıldığına, önceleri kutsal ve pak olduğuna ama kendi iradesiyle söz dinlemezlik ettiğine ve günah işlediğine inanırız. Böylece Aden Bahçesi’ndeki paklıktan günahın ve kötülüğün derinliklerine atılmıştır ve bunun sonucu olarak bütün insanlık günahlıdır ve Şeytan’a satılmıştır. İnsanlar kaderleri nedeniyle değil kendi iradeleriyle günahlıdırlar. İnsan doğal benliği nedeniyle günaha eğilimlidir ve suçludur; hiçbir özrü yoktur. Adil ve kutsal Tanrı’nın yargısını hak etmiştir.

4. KURTULUŞ YOLU

Biz daha günahkarken Mesih’in bizim için öldüğüne inanırız. İsa Mesih karşılıksız, Baba tarafından görevlendirilerek, günahkarların yerine, onların günahlarını üstlenerek, cezalarını üzerine alarak, onlar yerine ölerek günahların cezasını bütünüyle ödemiş ve O’na inanan herkesi bağışlatmıştır. İsa Mesih’in çarmıhta günahları bağışlattığını kabul eden ve buna inanan herkes, her günahkar suçlarından ve Şeytan’ın egemenliğinden kurtulur.

Günahlarından dolayı pişman olan ve İsa Mesih’in onun günahları için çarmıhta öldüğüne, Tanrı’nın üçüncü gün İsa’yı dirilttiğine inanan ve İsa Mesih’i RAB’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden herkesin kurtuluşa karşılıksız olarak kavuştuğuna inanırız .

İman eden herkesin yüreğinde ve yaşamında değişiklikler gerçekleştiğine inanırız. İsa Mesih’e iman eden günahkar Kutsal Ruh’un sağladığı yeniden doğuşa kavuşarak yüceltilir. Yaşamındaki eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmaya başlamıştır. İmanlı gündelik yaşamında Tanrı’nın Kutsal Ruh’u aracılığıyla eski bağlarından özgür kılınır ve Mesih’e benzemek üzere kutsallık yolunda değiştirilir.

5. İSA MESİH’İN TEKRAR GELİŞ

İsa Mesih’in yakın bir zamanda tekrar ve görülebilir bir biçimde geleceğine inanırız. Mesih yücelik bulutlarında, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı’nın borazanıyla gökten inecektir. Bu olayın zamanını önceden kimse bilmemektedir. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecektir ve daha sonra yaşayan inanlılar Rab’bi karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürülecekler. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacaklardır.

Son olarak hıristanlık bir din kavramı değil, tek bir gerçek ve yaşam yoludur.

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.